PM naslovna

Oтворени, једностепени, анонимни

урбанистичко- архитектонски конкурс за подручјe „Парка пријатељства'' - УШЋЕ,
градске општине Нови Београд и Земун и идејно решење ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА у Београду